MUDr. Helena Špinková

 

 

Oznámení


 

 

20. 5. - 27. 5. 2022 neordinujeme z důvodu účasti na odborné konferenci. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Helena Špinková

 

3. dávka očkování proti nemoci Covid-19

V naší ordinaci je možnost očkování posilovací 3. dávkou vakcíny proti nemoci Covid-19 - vakcínou Pfizer/BioNTech Comirnaty.

Nárok na posilovací 3. dávku má pacient 6 měsíců od poslední dávky očkování (dokončeného schématu očkování). Spňujete-li kritérium, neváhejte nás kontaktovat pro určení termínu očkování 3. dávkou. Význam 3. (posilovací) dávky vakcíny stoupá s věkem očkovaných osob, protože hladina protilátek s časem klesá rychleji u starších než u mladších osob.

Otázky a odpovědi k očkování na webu MZ ČR

 

Ordinační hodiny - viz níže

K návštěvě ordinace objednáváme telefonicky (476 742 533) nebo e-mailem na adresu janam.ordinace@seznam.cz. Objednáváme na určitý čas, pacient musí mít roušku.

Žádosti o recepty e-mailem na adresu: janam.ordinace@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 476 742 533

O nás


MUDr. Helena Špinková
Hamerská 257
435 42  Litvínov 8 - Hamr


Zavedená ordinace praktického lékaře pro dospělé se nachází v centrální části městského obvodu Litvínov 8 - Hamr a Janov, v budově zdravotního střediska Medijanov, s.r.o.


Do ordinace je bezbariérový přístup.

×

Ordinační hodiny


Adresa ordinace

Hamerská 257, 435 42 Litvínov 8 - Hamr

Telefon

+420 476 742 533

E-mail

janam.ordinace@seznam.cz

Objednávání pacientů

Do naší ordinace pacienty objednáváme. Objednat se můžete v ordinačních hodinách na výše uvedeném telefonním čísle.

Akutní stavy ošetřujeme kdykoliv ráno mezi 7. a 8. hodinou, jinak během další ordinace dle závažnosti stavu.


Ordinační hodiny

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí7:00 - 12:00 hod. ---
Úterý--- 12:00 - 16:00 hod. (ordinace)
16:00 - 18:00 hod. (jen prevence)
Středa7:00 - 12:00 hod.---
Čtvrtek7:00 - 12:00 hod.---
Pátek7:00 - 12:00 hod.---

Poskytované služby


V naší ordinaci poskytujeme tyto služby

Poskytuji diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé v rozsahu všeobecného lékařství. Současně navazuji na odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči s přihlédnutím k závažnosti onemocnění pacienta.

Poskytuji standardní i nadstandardní péči, konzultace a poradenství, preventivní programy, očkování (proti tetanu, chřipce, hepatitidě, klíšťové encephalitidě, apod.).

Provádím preventivní prohlídky pro své registrované pacienty bezplatně 1x za dva roky.

Provádím vyšetření pro prevenci rakoviny střev bezplatně pro pacienty od 50 let věku, pro mladší zájemce s poplatkem dle ceníku úkonů.

Provádím drobné chirurgické výkony a ošetření ran.

Provádím laboratorní odběry přímo v ordinaci.

Provádím interní předoperační vyšetření.

Provádím návštěvní službu v bytě pacienta.

Provádíme dále:

  • odběry krve
  • vyšetření sedimentace
  • vyšetření saturace krve kyslíkem pulsním oxymetrem
  • výtěry
  • vyšetření CRP (C-reaktivního proteinu) a FOB - krvácení do GI traktu speciálním přístrojem
  • vyšetření stolice na okultní krvácení (od 50 let věku je hrazeno v určitých intervalech zdravotními pojišťovnami)
  • aplikaci injekcí
  • převazy a ošetření ran

Posuzuji zdravotní způsobilost pro získání řidičského průkazu, potravinářských průkazů, zbrojního průkazu, svářečských průkazů, provádím vstupní, periodické, výstupní a mimořádné prohlídky do zaměstnání.

Na základě smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem poskytuji léčebně preventivní péči zaměstnancům závodu dle platné legislativy a dle příslušného ceníku. Lze zajistit i preventivní očkování zaměstnanců.

V naší ordinaci máte možnost objednat se na vyšetření - šetříme váš čas.

Nabízíme vlídné prostředí v bezbariérové ordinaci.

Ceník úkonů, nehrazených zdravotními pojišťovnami


Ceník úkonů, nehrazených zdravotními pojišťovnami

Platnost ceníku od: 1. 1. 2019, aktualizováno 10. 3. 2022

Úkon Cena
Vyšetření k vystavení nebo prodloužení řidičského průkazu600,- Kč
Vyšetření a vydání posudku k držení střelné zbraně600,- Kč
Vstupní, preventivní, mimořádná, výstupní prohlídka600,- Kč
Vyšetření a vydání zdravotního průkazu či jiného profesního průkazu600,- Kč
Vyšetření a potvrzení přihlášky ke studiu250,- Kč
Vystavení náhradního hlášení či dokladu při ztrátě dokladu o pracovní neschopnosti, vystavení duplikátu doporučení na odborné vyšetření, při ztrátě posudku a pod.100,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovně lékařské služby (od 10. 3. 2022)300,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace do druhého dne400,- Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu350,- Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na vlastní žádost mimo interval hrazený pojišťovnou150,- Kč
Vratná záloha na FOB test - vyšetření na okultní krvácení100,- Kč
Vyšetření a lékařský posudek před interrupcí a kosmetickými úkony600,- Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné a hrazené zdravotní pojišťovnou200,- Kč
+ cena vakcíny
Vyplnění lékařské zprávy v žádosti o umístění do zařízení sociální péče (domovy důchodců, azylové domy, domy s pečovatelskou službou)300,- Kč
Kopírování dokumentů na žádost pacienta - cena za 1 stranu A4 5,- Kč
Odběr krve na žádost pacienta120,- Kč
Vyšetření nepojištěného pacienta600,- Kč
Vypsání bolestného350,- Kč
Vyjádření o zdravotním stavu pacienta na jeho vlastní žádost600,- Kč
Posudek pro úřad práce na vlastní žádost pacienta500,- Kč
Minimální administrativní úkon100,- Kč

Prevence a očkování


Prevence

Provádím preventivní prohlídky pro své registrované pacienty bezplatně 1x za dva roky.

Provádím vyšetření pro prevenci rakoviny střev bezplatně pro pacienty od 50 let věku, pro mladší zájemce s poplatkem dle ceníku úkonů.

Očkování

Očkuji proti tetanu, chřipce, hepatitidě, klíšťové encephalitidě, apod.

3. dávka očkování proti nemoci Covid-19

V naší ordinaci je možnost očkování posilovací 3. dávkou vakcíny proti nemoci Covid-19 - vakcínou Pfizer/BioNTech Comirnaty.

Nárok na posilovací 3. dávku má pacient 6 měsíců od poslední dávky očkování (dokončeného schématu očkování). Spňujete-li kritérium, neváhejte nás kontaktovat pro určení termínu očkování 3. dávkou. Význam 3. (posilovací) dávky vakcíny stoupá s věkem očkovaných osob, protože hladina protilátek s časem klesá rychleji u starších než u mladších osob.

Otázky a odpovědi k očkování na webu MZ ČR

Smluvní pojišťovny


Smluvní zdravotní pojišťovny

Poskytuji péči pojištěncům těchto zdravotních pojišťoven:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213   Revírní bratrská pokladna

Nepojištěným pacientům poskytujeme péči za přímou úhradu dle platného ceníku.

Kontakty


Jana Macháčková

Zdravotní sestra
- objednávky pacientů, receptů

 +420 476 742 533

 janam.ordinace@seznam.cz

MUDr. Helena Špinková

Hamerská 257
435 42  Litvínov 8 - Hamr

  +420 476 742 533

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR


Aktuální informace k platným protiepidemickým opatřením naleznete na specializovaných stránkách - viz následující odkazy.

Speciální web Ministerstva zdravotnictví ČR:     Vláda ČR:

Opatření KHS Ústí nad Labem


Vzhledem k výskytu koronaviru v ČR žádáme tímto všechny pacienty, kteří jeví známky (respiračního) virového onemocnění, aby v žádném případě nenavštěvovali ordinace, pohotovosti ani nemocnice, ale zůstali doma v domácí karanténě a kontaktovali lékaře telefonicky - k dispozici jsou 24 hodin denně linky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 724 810 106725 191 367

S účinností ode dne 24. 7. 2020 od 7:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Ústeckého kraje nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
    a) děti do dvou let věku,
    b) osoby s  poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
    c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
    d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

(zdroj: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Pro návštěvu ordinace nadále platí: e nutné se předem objednat telefonicky (476 742 533) nebo e-mailem na adresu janam.ordinace@seznam.cz. Objednáváme na určitý čas, sestra chodí pro objednané pacienty ke dveřím střediska, pacient musí mít roušku.

Děkujeme za pochopení

Design & webmaster: Karel Šístek © 2014, 2019, 2020 s využitím OpenClipart / Powered by w3.css